3 ทักษะการดำรงชีวิตที่ได้จากการเป็นนักกีฬาแข่งเรือยอร์ช

การแข่งเรือยอร์ช เป็นหนึ่งในชนิดกีฬารูปแบบหนึ่งของกีฬาการแล่นเรือใบที่น่าหลงใหล เนื่องจากเป็นกีฬาที่ต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณ ตลอดจนการตัดสินใจที่ดี รวดเร็ว ฉับไวค่อนข้างมาก เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การแข่งขันตรงหน้า ที่ไม่เพียงแต่ต้องคิดและวางแผนเพื่อให้สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงว่าหากพลาดหรือประมาทเพียงนิดเดียว อาจหมายถึงหายนะของชีวิตก็เป็นได้ เนื่องจากกีฬาชนิดนี้ค่อนข้างมีความอันตรายในตัวเองอยู่ในระดับหนึ่ง กล่าวคือเป็นกีฬาที่เล่นอยู่ในสนามของธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้เหมือนอย่างเช่นกีฬาชนิดอื่น ๆ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับธรรมชาติ และความเป็นไปของคลื่นลมและกระแสน้ำในแต่ละวัน ดังนั้นคนที่จะสามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ดีนั้นจึงต้องผ่านการฝึกฝนจนมีความชำนาญในหลาย ๆ ด้าน นั่นทำให้การเป็นนักกีฬาแข่งขันเรือยอร์ชนั้นได้ประโยชน์กับการดำเนินชีวิตหลากหลายประการ เราไปดู 3 ทักษะการดำรงชีวิตที่ได้จากการเป็นนักกีฬาแข่งเรือยอร์ชกันเลยดีกว่า 1. ฝึกความมีวินัย ความอดทนและรู้จักการรอคอย แน่นอนว่ากีฬาทุกชนิดต่างก็ช่วยให้นักกีฬานั้นมีวินัยในการใช้ชีวิตประจำวันได้ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้ว หรือกระทั่งการอดทนเองก็เช่นกัน ที่เชื่อว่าเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬาทุกชนิด แต่การเป็นนักกีฬาแข่งเรือยอร์ชให้มากกว่าคือการรู้จักการรอคอย เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่ากีฬาชนิดนี้จะไม่สามารถเล่นได้ดีเลยหากในวันนั้นไม่มีคลื่นลมและกระแสน้ำที่เหมาะสมเพียงพอในการออกเรือ ดังนั้นนักกีฬาแข่งเรือยอร์ชผู้ซึ่งจำเป็นต้องซ้อมตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อมนั้น จึงต้องผ่านการรอคอยคลื่นลม กระแสน้ำที่เหมาะสมก่อนออกเรือมาอย่างมากมาย ซึ่งการรู้จักรอคอยให้เป็นก็ช่วยในเรื่องของความใจเย็น ความเข้าใจธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน 2.ฝึกให้รู้จักการปรับตัวให้เป็น อย่างที่ทราบกันดีว่ากีฬาชนิดนี้นั้นแข่งขันในสนามธรรมชาติ ดังนั้นทุกอย่างในการแข่งขัน ย่อมไม่เป็นไปตามที่ฝึกซ้อมมาอย่างแน่นอน เพราะต่อให้ซ้อมมาดีแค่ไหน หรือหนักแค่ไหน แต่ขึ้นชื่อว่าธรรมชาติ กระแสน้ำกระแสลมมีการเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา ดังนั้นลำพังเพียงทฤษฎีที่ร่ำเรียนมา หรือประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อมอาจจะยังไม่เพียงพอ แต่สิ่งสำคัญคือการมีจิตใจที่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ไม่ยึดติดกับกรอบต่าง ๆ…